FSSC 22000 Versiyon 5 – Temel Değişiklikler

3 Haziran’da, FSSC 22000 sertifika programı versiyon 5 yayınlanmıştır. Revizyonun en büyük sebeplerinden biri geçtiğimiz yıl temeli GFSI onaylı belgelendirme şemasına dayanan ISO 22000: 2018 standartının yayınlanmasıdır. Yeni versiyon, bu makalede sunacağımız temel yapısal değişiklikleri içermektedir.

İlk önce, FSSC 22000 kapsamını hızlıca sunmak istiyoruz. Standart üç bölümden oluşuyor:

ISO 22000, önkoşul programları ve ek FSSC 22000 gereksinimleri: Uluslararası ISO 22000 standartı FSSC 22000 standardının temelini oluşturmakta ve ISO 22000: 2018 standardında belirtilen Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin (FSMS) geliştirilmesi, uygulanması ve bakım gereksinimlerini ana hatlarıyla belirtmektedir. Bu, ISO 22000 revizyonunun FSSC 22000 üzerinde bu kadar büyük bir etkisinin olmasının nedenidir. Plan, önkoşul programlarının (PRP) detaylarını veren zorunlu teknik şartname uygulamasını belirtmektedir. Bu PRP gereksinimleri ISO / TS 22002-x serisi, NEN / NTA 8059 ve BSI / PAS 221 standartlarında belirtilmiştir. FSSC 22000 ek gereksinimleri, hizmetlerin yönetimi, ürün etiketlemesi, gıda savunması ve gıda hilesinin azaltılması konularıyla ilgilidir.

Versiyon 5’te, ISO 9001’in bütün entegre unsurlarını FSSC 22000 standardına dahil eden isteğe bağlı bir kalite yönetim standardı bulunmaktadır. Bu şekilde, bir Gıda Güvenliği Yönetimi Sertifikasını bir Kalite Yönetimi Sertifikası ile birleştirmek mümkündür.

FSSC 22000, aşağıdaki alanlarda geçerlidir: Gıda üretimi, gıda ambalajı üretimi, hayvan yemi üretimi, taşıma ve depolama beraberinde çiftçilik, yiyecek içecek ve perakende ve toptan satış. GFSI kriterleri gıda üretimi (C), hayvan yemi üretimi (D), nakliye ve depolama (G), gıda ambalajı üretimi (I) ve biyo kimyasalları (K) için geçerlidir.

Versiyon 5

ISO 22000, FSSC 22000 standardının temel taşıdır. Bu nedenle, FSSC versiyon 5’teki tüm önemli değişiklikler ISO 22000’deki değişikliklerle uyuşmaktadır. Bütünlüğü sağlamak adına değişiklikler tekrar açıklanacaktır ancak ISO 22000’deki değişikliklerle ilgili makalemize de ulaşabilirsiniz.

Yeni versiyonda, tüm yeni yönetim sistemi standartlarının ortak yapısı olan High-Level Structure (HLS) ,yüksek düzeyli yapı, benimsenmektedir. Tüm standartlar boyunca ortak bir yapının benimsenmesi, çeşitli yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırır. ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 ve ISO 45001 kullanıcıları bu yapıya aşina olacaklardır. Uygulamada, yapıdaki değişiklik kuruluşların ISO 22000’i diğer yönetim sistemi standartları ile birleştirmesini kolaylaştıracaktır.

ISO 9001: 2015 ve ISO 14001: 2015’teki değişikliklere göre, ISO 22000’in yeni versiyonu da risk bazlı bir standarttır. Standart, operasyonel düzeyde risk (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası yaklaşımı (HACCP) yoluyla) ile yönetim sisteminin stratejik seviyesinde ve belirtilen hedeflerine ulaşma kabiliyeti arasında ayrım yapacaktır.

Standart, Plan-Do-Check-Act (PDCA) döngüsünü iki farklı şekilde uygulamaktadır. Birincisi, yönetim sistemi için bir bütün olarak uygulanırken, ikincisi ise, içinde, HACCP ilkelerini aynı anda kapsayan, Madde 8’de açıklanan işlemleri ele almaktadır.

Ek olarak versiyon 5, farklı kategorilerle ilgili daha fazla bilginin yanı sıra yeni tanımlar da içermektedir. Önceki şema gereksinimlerini iyileştirir ve FSSC 22000- Kalite için entegre yönetim sistemi denetimlerini mümkün kılar. Buradan standardı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/19.0528-FSSC-22000-Scheme-Version-5.pdf

Sertifikalar

Yeni versiyon ile yapılan ilk denetim, müşteri habersiz bir denetim yapmayı talep etmedikçe, haberli bir denetim olacaktır. Başarılı bir geçiş denetiminden sonra yeni bir V5 sertifikası verilirken, FSSC 22000 V4.1 sertifikası geri çekilir. Kalan tüm V4.1 sertifikaları için 29 Haziran 2021’den sonra kaydınız portalda otomatik olarak geçersiz sayılacak ve FSSC 22000 web sitesindeki sertifikalı kuruluşlar listesinde görünmeyecektir.

Zaman Çizelgesi

FSSC 22000 V4.1’in gereksinimlerine yönelik denetimlere 31 Aralık 2019’a kadar izin verilecektir. FSSC 22000 V5 şema gereksinimlerine yönelik geçiş denetimleri, 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 arasında gerçekleştirilecektir. İstisnai durumlar dışında, V5 geçiş denetimi 2021’e kadar ertelenebilir, ancak bu proses FSSC koşullarına uygun olarak 29 Haziran’dan önce tamamlanacaktır. Bu tarihten sonra, V4.1 sertifikalarının süresi dolacak ve kuruluşun yeniden belgelendirilmesi için ISO 17021 uyarınca belgelendirme işlemine başlaması gerekecektir.

Belgelendirme

DQS CFS, Yönetim sistemleri ve sürdürülebilirlik standartlarında belgelendirme lider kuruluşlarından biri olan DQS, FSSC 22000 standardı için yanınızdadır. Sorunsuz denetim planlaması, deneyimli denetçiler ve derinlemesine oluşturulan denetim raporları ile tüm belgelendirme süreci boyunca size eşlik edeceğiz.Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.