FSSC 22000 Versiyon 5’ten Versiyon 5.1’e Geçiş

FSSC 22000 Ver. 5.1’in 2020 Kasım ayında yayınlanması üzerine FSSC 22000 Ver. 5 denetimleri ancak 2021 Mart sonuna kadar gerçekleştirilebildi. 2021 Nisan ayı itibarıyla tüm denetimlerin Ver. 5.1’e göre planlanması ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yeni Versiyonun Geliştirilmesindeki Ana Faktörler

 • GFSI Benchmarking gereklilikleri Ver.2020.1’e uyum sağlamak
 • Sertifikalandırma sürecinin ve Integrity Program’ın güçlendirilmesi
 • 5 gerekliliklerinde düzeltmeler ve değişiklikler

FSSC 22000 Denetim Süreci

 • ISO 22000:2018
 • ISO Ön Koşul Programları (Sektöre göre ISO 22002 serileri)
 • FSSC Ek gereklilikeri üzerinden değerlendirilerek gerçekleştirilmektedir.

Tüm firmaların dökümantasyon ve saha uygulamalarını yukarıda belirtilen 3 dökümanın gerekliliklerini yerine getirecek şekilde gerçekleştiriyor olmaları gerekmektedir.

FSSC 22000 Versiyon 5.1’e Geçişte Neler Oldu?

1. Gıda savunması ve gıda tağşişi ile ilgili mevcut kılavuzlara ek olarak Gıda Güvenliği Kültürü Kılavuzu yayınlandı.

2. Buna ilave olarak, Taşıma Tanklarının Temizliği ile ilgili kılavuz yayınlandı.

3. FSSC 22000 Ver. 5 Ek Gereklilikleri için 9 ana başlık altında ilgili sektör koduna göre gereklilikler yer almakta iken, Ver. 5.1 için bu gerekliliklerin sayısı 15’e yükseldi.

 

 • 2.5.1 – Hizmetlerin Yönetimi iken Hizmet ve Satın Alınan Malzemelerinin Yönetimi olarak revize edildi.

a) C, D, I, G ve K kategorileri için; acil durumlarda satın almanın yapılması durumu için ürünlerin halen belirlenen gerekliliklere uygun ve tedarikçinin değerlendirildiğini garanti altına almak için dökümante bir prosedür oluşturmalıdır.

b) Kuruluşun, yasaklı madde kontrolüne tabi (farmakolojik, veterinar ilaçları, ağır metal ve pestisitler vb.) tutulan balık ve deniz ürünleri gibi hayvan satın alımı için bir politika oluşturmalıdır.

c) Kuruluş, gıda güvenliği, yasallığı ve müşteri gerekliliklerinin sürdürüldüğünü garanti altına almak için; ürün spesifikasyonlarının gözden geçirme sürecini oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.

 

 • 2.5.2 – Ürün Etiketlemesi

Son ürünlerin etiketlenmesi ile ilgili olarak tüm hedeflenen satış ülkelerinin tüm düzenleyici ve yasal gereklilikleriyle birlikte alerjen ve müşteri özel gerekliliklerini içerecek şekilde etiketlenmesi olarak geliştirildi.

Ürünlerin etiketlenemediği durumda, gıdanın müşteri veya tüketici tarafından güvenli kullanımını garanti altına almak için tüm ilgili ürün bilgisine erişilebiliyor olmalıdır.

 

 • 2.5.3 – Gıda Savunması
 • 2.5.4 – Gıda Tağşişinin Önlenmesi
 • 2.5.5 – Logo Kullanımı
 • 2.5.6 – Alerjen Yönetimi (C, E, FI, G, I & K)
 • 2.5.7 – Çevresel İzleme (C, I & K)
 • 2.5.8 – Ürün Formülasyonu (D)
 • 2.5.9 – Nakliye ve Teslimat (FI)

 

 • 2.5.10 – Depolama ve Ambarlama (Tüm Gıda Zinciri Kategorileri)

a) Kuruluş, FIFO gereklilikleriyle bağlantılı olarak FEFO prensiplerini içeren spesifik bir rotasyon sistemi ve bir prosedür oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.

b) Kuruluşun, kesim sonrası ürünlerin soğutulması veya dondurulması ile ilgili olarak süre ve sıcaklığı belirleyen özel gereklilikleri olmalıdır.

 

 • 2.5.11 – Çapraz Kontaminasyonun Önlenmesi için Tehlikelerin Kontrolü ve Önlemler (C & I)

a) Kategori I; Kuruluş, ambalajın gıda üzerinde fonksiyonel etki sağlamak (örn. Raf ömrünün uzatılması) için kullanılması durumunda spesifik gerekliliklere sahip olmalıdır.

b) Kategori CI; Kuruluş, ağıl ve/veya iç alma, temizleme alanlarında hayvanların insan tüketimine uygunluğunu sağlamak için saha tetkik prosesi oluşturmalıdır.

 

 • 2.5.12 – ÖGP Doğrulaması (C, D, G, I & K)

Kuruluş, sahanın (iç ve dış alanlar) üretim ortamı ve proses ekipmanlarının gıda güvenliği açısından uygunluğunu doğrulamak için rutin saha tetkikleri / ÖGP kontrolleri (örn. Aylık) gerçekleştirmelidir.

Saha tetkiklerinin/ PRP kontrollerinin sıklığı ve içeriği; belirlenmiş örnekleme kriterleri ve ilgili teknik spesifikasyona bağlantılı olarak risk bazlı olmalıdır.

 

 • 2.5.13 – Ürün Geliştirme (C, D, E, F, I & K)

Yeni ürünler ve ürün veya üretim prosesindeki değişiklerde güvenli ve yasal ürünleri üretildiğini garanti altına almak için ürün tasarımı ve geliştirmesi prosedürü oluşturulmalı, uygulanmalı ve sürdürülmelidir.

 

 • 2.5.14 – Sağlık Durumu (D)

Kuruluş, personelin sağlığının yem üretim operasyonları üzerinde ters bir etki yaratmayacağına dair prosedür oluşturmalıdır. Operasyonun gerçekleştiriği ülkenin yasal kısıtlamalarına bağlı olarak, çalışanlar yem ile temasta operasyonlarda işe başlamadan önce medikal izlemeye tabi tutulmalıdırlar.

 

 • 2.5.15 – Çoklu Saha Sertifikalandırması Yapılacak Kuruluşlar için Gereklilikler (A, E, FI & G)

2.5.15.1 – Merkezi Operasyon

2.5.15.2 – İç Tetkik Gereklilikleri

 

4. Minör bulgular için de objektif kapatma kanıtlarının denetim sonrasında belgelendirme firmasına iletiliyor olması gerekmektedir.

5. Bir önceki denetimden devam eden bir minör bulgunun bir sonraki denetimde Majör bulgu olarak değerlendirilmesi ifadesi açıkça yer almaktadır.

Güncel bilgiler için bizi sosyal medyada takip edin!Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.