HACCP Nedir?

HACCP Hakkında

Bilindiği üzere HACCP uygulaması ilk olarak 1980’li yıllarda Amerika tarafından uygulamaya konulmuş. 1993 yılında ise Avrupa Birliği tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde ise 1998 yılında ‘’Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik’’ içeriğinde adı net şekilde konulmamış olmakla birlikte uygulama gerekliliği belirtilmişti ancak 15.11.2002 tarihi itibariyle gıda işletmelerinde HACCP sistemi uygulamaları ülkemizde de artık zorunlu hale getirildi. HACCP, gıda güvenliğinin temelini oluşturmakta olup GFSI onaylı uluslararası gıda güvenliği standartları olan BRC, IFS ve FSSC 22000 gibi standartlar da HACCP temeli üzerine inşa edilmiştir. Bu sebeple; bu eğitim GFSI onaylı standartların sağlam bir HACCP temeli üzerine kurulması konusunda yol gösterici olacaktır. Özetle; gıda, gıdaya temas eden madde ve malzeme üreten/paketleyen/ambalajlayan, lojistik ve depolama sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde gıda güvenliği yönetimi alanında görev yapan kişilerin HACCP konusunda yetkinliğini artırmayı ve etkin bir HACCP iç denetim yetisi kazandırmayı hedefleyen kişiler HACCP eğitimi ile yetkinlik kazanabilir.

 

HACCP Nedir

HACCP nedir sorusuna yanıt olarak; hijyen yönetimi sistemlerinin uygunluğunu, uygun üretim pratiklerini ve sağlık sorunlarından kaçınmaya yönelik mefhumları Düzenleme (EC) 852/2004 (Besin Hijyeni) ya da diğer seçilmiş referans sistemlerine göre saptamak için, tarafsız ve yetkin bir değerlendirme isteyen kuruluşlar için dizayn edilmiştir açıklaması yapılabilir. Yemleri ve gıda ile temas eden malzemeleri ticari olarak üretmeyi, işlemeyi, dağıtmayı ve pazara sürmeyi amaçlayan kuruluşlar için de dizayn edilmiştir. Özellikle yemek endüstrisi üreticileri, yemek perakendecileri, yiyecek içecek sağlama ve endüstriyel gastronomi ticareti ve onların tedarikçileri yani paketleme materyallerinin üreticileri için dizayn edilmiştir. HACCP kavramı, yasal gereklilikler ile uyumlu, var olan hijyen kavramları temel alınarak oluşturulmuştur. Amacı, fiziksel, kimyasal ya da mikrobiyolojik doğaya sahip, yiyecek kaynaklı ortaya çıkan sağlık sorunlarını tanımlamak, ortaya çıkma olasılıklarını hesaplamak ve bu tehlikelerden yiyecek üretim süresince kaçınmayı sağlayacak önlemleri belli bir şekilde ortaya koymak ya da bu tehlikeleri kabul edilebilir bir minimuma indirgemektir.

Risk ya da tehlike analizi özellikle yeni ürünlerin tanıtımını yaparken ya da teknolojik değişiklikler durumunda, düzenli bir şekilde güncelleştirilmelidir.

 

HACCP gıda güvenliğinin kurumunuz için faydaları

  • Sağlık sorunlarının tanımlanması, değerlendirmesi ve kontrolü.
  • Önlem sürelerinin tamamlanmasının kanıtlanması.
  • Arttırılmış tüketici güvenliği ve tüketici güvenilirliği.
  • Arttırılmış ürün güvenliği ve ürün sorumluluğu riskinin azaltılması.
  • Gıda tehlikelerinin gözlemlenmesi yeterliliği.

 Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.