IFS Broker Versiyon 3: Neler Değişti?

Haziran 2019’da yayınlanan yeni versiyon, gıda güvenliği konusunda pazarın değişen beklentilerini oldukça iyi yansıtıyor. Belgeli kuruluşların özellikle gıda sahteciliğinin azaltılması ve risk değerlendirmeleri ile ilgili yeni gereksinimlere hakim olması beklenmektedir. Bu yazımızda geçiş sürecinin yanı sıra temel değişikliklere genel bir bakış sunuyoruz.

Standardın büyük bir kısmı aynı kalsa da Versiyon 3’te ortaya çıkan üç önemli değişikliğe dikkatinizi çekmek istiyoruz:

  • Gıda sahteciliğinin azaltılması için yeni şartlar: Standardın gıda sahteciliğine odaklanan kısmı madde 4.7 tamamen yenidir. Tüm belgeli kuruluşların, satın alma gerçekleştirdikleri ürünler için gıda sahteciliği güvenlik açığı değerlendirmesi yapmaları gerekmektedir. Kuruluş, bu güvenlik açığı değerlendirmesine dayanarak tanımlanan riskleri izlemeli, kontrol etmeli ve dökümente edilmiş sahteciliği azaltma planı geliştirmeli ve uygulamalıdır. Kuruluşların, ayrıca tedarikçilerinin aynı gereksinimleri karşıladıklarından emin olmaları gerekmektedir.
  • Risk yönetim sistemine yönelik daha ayrıntılı gereksinimler: Risk yönetim sistemi beklentileri genişletilmiştir. Revize edilen gereksinimler madde 2.3’te listelenmiştir. Önceki versiyondaki gereksinimlerin çoğu aynı kalsa da, belgeli kuruluşların mevcut risk yönetimi yaklaşımlarının IFS Broker Ver.3 gereksinimlerine uygun olup olmadığını değerlendirmelerini öneririz.
  • Habersiz denetimler: Pazarın artan gereksinimleri nedeniyle IFS, IFS Broker standardında habersiz denetimler için bir süreç oluşturmaya karar verdi. Habersiz denetimler talebe bağlıdır ve süreç standardın 5. bölümünde açıklanmaktadır.

Bu değişikliklerin yanı sıra, çoğu okunabilirliği ve netliği amaçlayan birçok küçük değişiklik ve düzenleme vardır. Bu makalenin tüm değişikliklere tam bir bakış yerine ana değişikliklerin bir özeti

Geçiş ve Zaman Çizelgesi

Belgeli kuruluşların Versiyon 2’den Versiyon 3’e geçiş süreci aşağıdaki gibidir:

  • 2 Ocak 2020 öncesinde: Yalnızca Versiyon 2 geçerlidir.
  • 2 Ocak – 31 Mayıs 2020 arasında: Kuruluşlar Versiyon 2 veya Versiyon 3’ten denetime girmeyi seçebilir.
  • 1 Haziran 2020’den itibaren: Tüm denetimler Versiyon 3’e göre gerçekleştirilecektir.

Daha fazla bilgi: IFS Broker Versiyon 3 standardını buradan indirebilirsiniz. Şu anda standart yalnızca İngilizce olarak mevcuttur, ancak yakında diğer dillere de çevrilecektir.

DQS, IFS Broker standardında onaylı bir belgelendirme kuruluşudur. Yetkin denetçileri ile küresel bir ağ ile global hizmet vermektedir.Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.