ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Revizyon Eğitimi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Revizyon Eğitiminin Amacıİş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 standartları, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği yönetim Sisteminin kurulması sırasında uyulması gereken şartları göstermektedir. Bu şartların tanımlanması sırasında yapılacak olan çalışmaların istenilen şekilde yapılması ve hızlı sonuçlandırılabilmesi için kuruluşta çalışanların eğitilmiş olması gerekmektedir.

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi eğitimi standart şartlarındaki değişikliklerin ve yeni yapının öğrenilmesi amacı ile verilmektedir.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Revizyon Eğitiminin İçeriğiİş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 • ISO 45001:2018 standardına giriş
 • İSG standartlarının kısa tarihçesi
 • Terimler ve tarifler
 • Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
 • Yeni yapı ve değişiklikler
  1. Kuruluşun bağlamı
  2. Liderlik
  3. Planlama
  4. Destek
  5. Uygulama
  6. Performans değerlendirme
  7. İyileştirme
 • İSG yönetim sistemi kurulumunun aşamaları

Eğitime katılan tüm katılımcılar, ISO 45001:2018 Revizyon eğitimi sertifikasını almaya hak kazanırlar.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Revizyon Eğitiminin Faydalarıİş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 • Performansın iyileştirilmesi
 • Kanun ve Yönetmeliklerine uyumun iyileştirilmesi
 • Mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması-
 • Denetleme yapan kurumlarda kuruluşun imajının artırılması, izin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesi böylelikle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
 • Yatırımcıların aradıkları kıstaslara uygunluk sağlanması ve sermaye temininin kolaylaştırılması
 • Makul bir maliyetle sigorta imkanının temini
 • Müşteriye, risk yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesi ve gösterilmesi, böylelikle müşteri güveninin artırılması-
 • Rekabette avantaj sağlaması, böylelikle firma itibar ve pazar payının artırılması
 • Çalışanların yeterliliklerinin ve memnuniyetlerinin artırılması
 • Halkın kuruluş hakkındaki imajının iyileştirilmesi ve iyi bir kamu / sosyal çevre ilişkisinin sürdürülmesi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardıİş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, işletmeler üzerinde büyük yük olan iş kazalarını önleme ve meslek hastalıklarının önüne geçme konusunda ciddi bir kazanç sağlayacaktır.

ISO 45001 standardı, bütün dünyada işletmelerin, çalışma ortamı risklerini düşürmek, çalışanların güvenliğini arttırmak ve daha güvenilir çalışma koşulları yaratma açısından işletmelere bir çerçeve oluşturmakta ve üzerlerindeki yükü düşürecek gereklilikleri içermektedir.

Bütün dünyada kabul gören ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve ISO 14001 Çevre yönetim sistemi gibi sistem yaklaşımlarını izlemektedir. ISO 45001 in ana yapısı son revizyonlarla birlikte uygulamaya alınan Annex SL yapısına uygun olarak kurulmuştur ve 10 maddeden oluşmaktadır.

Diğer standartlar ile entegrasyonu kolay hale getirilmiştir.

Eğitim Detayları

EğitmenÜmit Ünaldı
Eğitim Tarihi23 Ağustos 2019
Eğitim Süresi8 Saat (1 Gün)
Eğitim Yeriİstanbul
Eğitim Fiyatı400 TL + KDV

ISO 45001 Revizyon Eğitimi Başvuru FormuDetaylı bilgi ve ödeme yöntemleri hakkında bilgi almak için formu doldurmanız yeterli. En kısa sürede tarafınıza dönüş sağlayacağız.