SMETA 6.0 ve 6.1 arasındaki farklar üzerine kısa bir çalışma:

Bu doküman, Mayıs 2019’da Sedex Advance’de yayınlanan SMETA 6.1 hakkında bilgi içermektedir. SMETA 6.1’in uygulanmasına yardımcı olmak için, SMETA 6.0 ve SMETA 6.1 arasındaki değişiklikleri ana hatlarıyla açıkladık. SMETA 6.1’deki güncellemeler, Sedex Paydaş Forumu (SSF)’nun SMETA çalışma grubundan gelen geri bildirimler sonucunda uzlaşılan konulara dayanmaktadır.

Rapordaki Değişiklikler

 1. Denetim Detayları: ‘Sağlık ve Güvenlik’ pilları ‘Sağlık ve Güvenlik artı Çevre 2-Pillar’ ve ‘Çevre’ pilları ‘Çevre 4-Pillar’ olarak değiştirildi. Bu, çevresel soruların 2 Pillar veya 4 Pillar denetiminin bir parçası olup olmadığını ayırt etmeye yardımcı olmak içindir. ‘Çalışma Standartları’ ve ‘İş Etiği’ ayağında bir değişiklik bulunmamaktadır.
 2. SMETA Beyanı: Denetçinin Profesyonel Sosyal Uygunluk Denetçileri Derneği (APSCA) bilgilerini ekleme seçeneğine oluşturuldu. Bu bilgiler şunları içerir: Baş Denetçi APSCA Numarası, Baş Denetçi APSCA durumu, Yardımcı Denetçi APSCA numarası ve Mülakatçı Denetçi APSCA numarası. Bu değişiklik, rapor gözden geçiricilerin denetim ekibinin APSCA kimlik bilgilerini kontrol etmesini sağlamaktadır.
 3. Saha Detayları: Rapora bir sahanın koordinatlarını/GPS konumunu ekleme seçeneği oluşturuldu. Bu, hem ‘GPS Adresini’ hem de ‘Enlem/Boylam’ kutularını görebileceğiniz site detaylarında bulunmaktadır.
 4. Şikayet Mekanizmaları: Alınan geri bildirimlere dayanarak, “Şikayet mekanizması UNGP beklentilerini karşılıyor mu?” sorusu ‘9:Zorlu ya da İnsanlık Dışı İşlemlere İzin Verilmiyor’ bölümünden ‘0A: UNGP’yi kapsayan Evrensel Haklar’ kısmına taşındı.
 5. İşçi Analizi: ‘Göçmen işçiler’ tanımı, nesnelliğini geliştirmek için değiştirildi. Değişiklik aşağıda kalın olarak belirtilmiştir:
  Yeni tanım: “ ‘Göçmen işçi’ terimi, vatandaşı veya daimi ikamet sahibi olmadığı ülkelerde ücretli bir faaliyette bulunan veya bulunmuş ya da aynı ülke içerisinde başka bir bölgeye ücretli bir faaliyette bulunmak ya da aramak üzere geçici olarak gelmiş kişiler anlamına gelir.”
  Daha önceki tanım: “ ‘Göçmen işçi’ terimi, vatandaşı olmadığı veya kalıcı olma niyeti bulunmadığı ülkelerde ücretli bir faaliyette bulunan veya bulunmuş, ya da aynı ülke içerisinde başka bir bölgeye ücretli bir faaliyette bulunmak ya da aramak üzere geçici olarak gelmiş kişiler anlamına gelir.”
 6. İşçi Analizi: Yeni bir soru eklenmiştir: “B: Lütfen, tüm çalışanların milletlerini, en yaygın üçü başta olacak şekilde listeleyiniz.” Denetçinin, denetimden önce bu bilgileri yetkililerden alması önerilir.
 7. Rapor metninde, raporun netliğini, doğruluğunu ve okunabilirliğini arttırmaya yardımcı olmak için çeşitli küçük değişiklikler yapıldı.
Doküman Bölüm Değişiklik
SMETA Raporu Denetim Detayları Denetim kapsamını belirlerken tutarlılığı sağlamak için sütunlar yeniden etiketlendi.
SMETA
Beyanı
Denetçilerin APSCA bilgileri artık rapora kaydedilebilir.
Saha Detayları Bir sahanın koordinatlarını / GPS konumunu ekleme seçeneği oluşturuldu.
0A: UNGP’ yi kapsayan Evrensel Haklar Şikayet mekanizmalarının BM Yol Gösterici İlkeler’ in beklentilerini karşılayıp karşılamadığına dair bir soru, “Zorlayıcı veya İnsanlık Dışı İşlemler” den “UNGP’ yi kapsayan Evrensel Haklar” a taşınmıştır.
İşçi Analizi “Göçmen işçi” tanımı değiştirilmiştir.
İşçi Analizi İşçi uyruklarını kayıt altına almak için yeni bir soru eklenmiştir.
En İyi Uygulama Rehberliği 5.4 Denetim Sıklığı Müşterilerin genellikle, tedarikçilerinin ne sıklıkla denetim yapmasını istediği konusunda bilgiler eklendi.
6.5.3 Denetim Süresi, Örneklem Boyutu &
Zaman Tablosu
2000’den fazla çalışanın bulunduğu bölgeler için örneklem büyüklüklerinin hesaplanmasında ilave rehberlik. Lütfen 1-2000 çalışan için mevcut örnek boyutlarının değişmediğini unutmayın.
7.4.4 Veri koruma & GSYİH  (GDPR) GSYİH’ ye referans vermek için güncellendi.
8.1 Denetim Raporunun Tamamlanması 8.1.1 maddesi, “Gözlemler”, tüzüğün ve / veya yerel yasaların ilgili alanına atıf zorunluluğu kapsamdan çıkarılacak şekilde güncellendi.
Ölçüm Kriterleri Sağlık & Güvenlik Bölümü 3.9(z) Çıkış yollarının diğer işletme binaları aracılığıyla denetim kapsamına dahil edilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur.
10. Diğer Konular Bölümü 10A.6 ‘Çalışma hakkı’ altında, denetçiler için BM yaptırımlı ülkelerden olan çalışanların uyruklarını izleyebilme olanağı.
İşçinin sesi uygulamalarıyla Etkiyi Ölçmek SMETA metodolojisine yeni Sedex İşçi Refahı değerlendirmesini kapsayan yeni bir bölüm eklenmiştir.
Uygunsuzluk Kılavuzu 0B: Yönetim Sistemleri “Eksik Sedex SAQ” uygunsuzluk olmaktan çıkarıldı (daha önce minör uygunsuzluktu).

BPG ve Ölçüm Kriterlerindeki Değişiklikler

 1. Gözlemler: Gözlem durumunda bir Kanun veya Yasaya atıf yapma zorunluluğu kaldırılmıştır; bu zorunluluk, hatalı bir şekilde, 6.0 versiyonunun 8.1.1 bölümünde belirtilmekteydi.
 2. Denetim sıklığı: Müşteriler için tipik riske dayalı denetim döngüleri hakkında rehberlik sağlanmıştır.
  Sedex, sahaların ne sıklıkta sosyal denetimler yapması gerektiğini belirlemez. Bununla birlikte, Sedex üyesi müşteriler genellikle sahaların risk sınıflandırmasına göre (sıklıkla şirketler arasında değişiklik gösterecek şekilde) “denetim döngülerini” izlemelerini ister. Tutarlılık için Sedex üyeleri, denetim sıklığı konusunda aşağıdaki yaklaşımı takip etmeyi önermektedir:
  * Yüksek risk – Yıllık denetim
  * Orta risk – 2 yıllık denetim
  * Düşük risk – Müşterinin talebine bağlı olarak
 3. Örneklem büyüklükleri: 2000’den fazla işçi için örneklem büyüklüklerinin hesaplanmasında artık ilave kılavuz var.
  Bir sahanın 2000’den fazla çalışanı varsa, görüşme sayısı tesis koşullarına bağlı olarak duruma göre belirlenir. Önerilen minimum 62’dir ve işçi sayısı arttıkça bu artmalıdır. Denetçiler, örneklem büyüklüğünü, toplam işçi sayısının kareköküne veya farklı işçi türlerinin kapsamına ve karmaşıklığına dayandırmayı seçebilirler. Lütfen örneklemin sahadaki faaliyeti ve çalışan fonksiyonlarını temsil ettiğinden emin olun.
 4. GSYİH: Yeni GSYİH gereklilikleri ile uyumlu hale getirmek için klavuz güncellendi.
 5. Uygunsuzluk Rehberliği: “Eksik Sedex SAQ” uygunsuzluk olmaktan çıkarıldı (daha önce minör uygunsuzluktu).
 6. Ölçüm Kriterleri: “Çalışma Hakkı” kontrolleri, BM yaptırımlı ülkeler iken, sahada çalışan tüm milletleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. örn. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore). Denetçi, bu uluslara açıkça atıfta bulunularak incelenen kanıtlarla rapor vermelidir.
 7. Ölçüm Kriterleri: Diğer işletmelerin tesislerinden geçen çok katlı veya çok işletmeli tesislerdeki çıkış yollarının kontrollere dahil edilmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmak için güncellendi.
 8. Ölçüm Kriterleri: SMETA metodolojisine dahil edilmiş olan yeni Sedex İşçi Refahı değerlendirmesini kapsayan bir bölüm eklendi. Sedex’in İşçi Refahı Değerlendirmesi, işçi memnuniyetini ve iş kalitesini ölçen işçi merkezli bir araçtır. Uyum bulgularının yanı sıra daha fazla görüş sağlamak için etik denetimin bir parçası olarak kullanılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

S.1. Şirketler bir SMETA denetimine nasıl hazırlanabilir?

C.1. Şirketler SMETA 6.1 dökümanlarını okuyarak hazırlayabilirler. SMETA Kılavuz dökümanları www.sedexglobal.com adresinden indirilebilir.

Tam bir doküman paketi şunları içermektedir;

 • SMETA 6.1 En İyi Uygulama Rehberi (BPG): Denetim prosedürü detayları.
 • SMETA 6.1 Ölçüm Kriterleri: Denetimde incelenecek detaylar.
 • SMETA 6.1 Rapor: Tüm bulguların kaydedileceği bir şablon.
 • SMETA 6.1 CAPR (Düzeltici faaliyet planı): Tartışılan denetim bulgularının ve düzeltici faaliyetlerin bir özetini bulunmaktadır.

Herhangi bir saha veya ilgili taraf, dış denetçi ziyaretine hazırlanırken kendi iç denetimini yapmak için yukarıdakileri kullanabilir. SMETA BPG, iç denetimin tamamlanmasının ve dış denetim sonucu elde edilen rapora bağlı düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin, takip denetimine duyulan ihtiyacı büyük ölçüde azaltacağını belirtmektedir.

S.2. SMETA 6.1 hakkında daha fazla bilgiyi nasıl edinebilirim?

C.2. Sedex, SMETA 6.1′ deki değişiklikleri özetleyen web seminerleri düzenlemektedir. Bu tarihleri Sedex eğitim takviminde görebilirsiniz. Web seminerleri ayrıca, Sedex Advance’ de bulunan yeni Uyumsuzluk Özelliğini de “Carry Forward” kapsayacak ve kaydedilmiş web seminerleri olarak kullanıma sunulacaktır.

S.3. SMETA 6.1 ne zaman başlatılacak?

C.3. SMETA 6.1′ i seçme seçeneği Mayıs 2019’dan itibaren Sedex Advance’de geçerli olacak ve ardından bir geçiş dönemi yürürlüğe girecek. 01 Temmuz 2019 tarihinden itibaren tüm SMETA tam kapsamlı denetimlerinin SMETA 6.1′ e göre yapılması zorunludur.

S.4. Belgelendirme denetimi 6.0’a göre yapıldığında takip denetimlerinde ne olur?

C.4. 30 Haziran 2020′ ye kadar, 1 yıl boyunca 6.0’a göre yapılan denetimler için kısmi takip denetimi yapılması mümkün olacaktır.

S.5. Müşterilerimden bazıları için yarı haberli bir denetim gerekiyor. Eğer bu geçiş döneminde ise, 6.0’a mı yoksa 6.1’e mi uygulanacağını nasıl bileceğim?

C.5. Yarı haberli denetimler için verilen tarih aralığının, denetim kuruluşunun SMETA 6.1′ i kullanmaya başlayacağı tarihten önce veya sonra ayarlanması, dolayısıyla uygulama tarihini geçiş dönemine denk getirme olasılığından kaçınılması tavsiye edilir.

S.6. SMETA 6.1, İngilizce dışındaki dillerde de mümkün olacak mı?

C.6. SMETA 6.1 İngilizce, İspanyolca ve Mandarin dillerinde sunulacaktır. Raporlar ve Düzeltici Faaliyet Planı Raporlarının (CAPR) İngilizce dışındaki bir dilde gerekli olması durumunda, bunların çift dilli olması gerektiğini ve  mutlaka İngilizce içermeleri gerektiğini lütfen unutmayın.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.