BRCGS Food Ver.8 Gıda Güvenliği Global Standardı Bilgilendirme & İç Denetçi Eğitimi

Eğitim Tarihi19 - 20 - 21 Ekim, 2021
Eğitim Süresi3 Gün
Eğitim YeriOnline (Microsoft Teams)
Eğitim Fiyatı1.350 TL + KDV

BRCGS Food Ver.8 Bilgilendirme & İç Denetçi Eğitiminin Amacı

Bu eğitimde; BRCGS Food Standardının yeni versiyonuna göre standardın ne demek olduğu, hangi kuruluşların BRCGS Food Standardı alabileceği,  standart gerekliliklerine uygun olarak sistem kurma çalışmalarına başlanılması için temel bilgilerin paylaşılması, iç tetkikçilerin sorumluluklarının tanımlanarak, yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesinde nasıl rol alacaklarının katılımcılara aktarılmasıdır.

BRCGS Food eğitimi ile standart maddelerinin doğru yorumlanarak nasıl tetkik edilebileceğinin anlaşılmasını, tetkik sırasında ilgili dokümanların incelenerek ve kişilerle yapılan görüşmelerle doğru objektif kanıtların elde edilebilmesinin ve bulguların doğru sınıflandırılmasının öğrenilmesini sağlamaktır.


BRCGS Food Ver.8 Bilgilendirme & İç Denetçi Eğitiminin İçeriği

 • BRCGS Food- Gıda Güvenliği Global Standardı Tarihçesi ve Revizyon Geçmişi
 • BRCGS Food standardının versiyon 7 ve versiyon 8 baskılarında ana farklılıklar
 • BRCGS Food Sertifikasyonunun Faydaları
 • Gıda Güvenliği ile İlgili Diğer Standartlar
 • BRCGS Food-Gıda Güvenliği Global Standardına Göre Ürün Kategorileri
 • BRCGS Food Standardına Uygun Kapsam Belirlenmesi
 • BRCGS Food Standardına Göre Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Tanımları
 • BRCGS Food Standardına Göre Sertifikasyon Dereceleri
 • BRCGS Food Standart ver. 8 maddeleri
 • BRCGS Food Standardına Genel Bakış
 • Tetkik Nedir; Tetkikin Amacı
 • Tetkik Türleri, Tetkik Aşamaları
 • Tetkiki Planı Hazırlama
 • Soru Listeleri Oluşturma Metotları, Soru Sorma Teknikleri
 • Tetkik Kanıtı Elde Etme Yolları
 • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Uygunsuzluk İfadesinin Yazımı
 • Tetkik Raporu Hazırlama Ve Yazılan Uygunsuzlukların Takibi
 • Sınav

Online Sertifikanıza buradan ulaşın!

Başvuru Formu