BRCGS Packaging Materials Ver. 6 Bilgilendirme Eğitimi

Eğitim Tarihi9 - 10 Kasım, 2021
Eğitim Süresi2 Gün
Eğitim YeriOnline (Microsoft Teams)
Eğitim Fiyatı900 TL + KDV

BRCGS Packaging Materials Ver.6 Bilgilendirme Eğitiminin Amacı

Bu eğitimde BRCGS Packaging Materials Versiyon 6 standart ve protokol gerekliliklerinin firmalarca anlaşılması ve sistem kurulması ve/veya standart revizyon ile protokol ve standarttaki değişikliklerin uygulanması için katılımcılarla temel bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir. Eğitimde revize standartla yapılan standart ve protokoldeki değişikliklerden ve maddelerin yorumlanması aktarılmaktadır.

BRCGS Packaging Materials Ver.6 Bilgilendirme Eğitiminin İçeriği

 • BRCGS Packaging Materials Ver. 6 standardının geçmişi ve faydaları
 • Protokol ve standarttaki değişiklikler
 • BRCGS PM 6 standart şartları:
  1. Üst Yönetimin Taahhüdü (üst yönetimin taahhüdü, organizasyonel yapı, yönetimin gözden geçirmesi)
  2. Tehlike ve Risk Yönetimi (HARM ekibi, tehlike ve risk analizi)
  3. Ürün Güvenliği Ve Kalite Yönetimi (Dokümantasyon gereklilikleri, kayıtların saklanması, spesifikasyonlar, iç denetim, düzeltici ve önleyici faaliyetler, tedarikçi onayı ve değerlendirmesi, ürün doğruluğu, iddialar ve koruma zinciri, dış kaynaklı proses yönetimi, servis tedarikçileri yönetimi, izlenebilirlik, şikayet yönetimi, ürün geri toplamalar, vakalar ve geri çağırmaların yönetimi)
  4. Tesis Standartları (Dış alan şartları, bina yapısı, yardımcı hizmetler, ürün savunma ve güvenlik, ürün yerleşimi ve akışı,ekipman, bakım, temizlik ve hijyen, ürün kontaminasyon kontrolü(cam, metal ve kimyasal), atıklar ve bertarafı, haşere yönetimi)
  5. Ürün Ve Proses Kontrolü (rün geliştirme, grafik ve artwork kontrolü, baskı kontrolü, proses kontrolü, kalibrasyon, son ürün inceleme, uygun olmayan ürün kontrolü, gelen malzemeler, malzemelerin depolanması, sevk ve taşıma)
  6. Personel (Eğitim ve yetkinlik, personel hijyen gereklilikleri, personel tesisleri, tıbbi tarama, koruyucu kıyafet)
  7. Ticari Ürünler İçin Gereklilikler (tedarikçi onayı ve değerlendirmesi, spesifikasyonlar,ürün muayenesi ve testler, ürün yasallığı, izlenebilirlik)
 • Pratik, örnekler ve çalışmalar

Eğitim Teknikleri

 • Anlatım
 • Örnek olaylar
 • Diyaloglar
 • Takım sunumları

 

Katılımcılar

Yönetim sistemi çalışanları dahil orta ve üst düzey yöneticiler

Online Sertifikanıza buradan ulaşın!

Ön Kayıt Formu